028033010
info@rescuesale.se
10-17

Vi vet inte om ni hört det, men svenska räddningstjänster får inte längre ge någon syrgas till människor. Ett beslut som ursprungligen bygger på forskningsresultat avseende tveksam effekt av syrgasbehandling i samband med hjärtinfarkt. Dessvärre har detta kommit att överskugga behovet av att ge syrgas i samband med återupplivning och kolmonoxidförgiftning. Det är inte helt ovanligt att djur rökskadas i samband med bränder och en tidig syrgasbehandling kan vara livräddande. Tidigare har räddningstjänsterna gett syrgas med masker avsedda för människor men idag så finns inte denna möjlighet. Nu är det endast om ambulansen kan bidra med syrgas och masker (vilka egentligen är till för människor) som husdjuren kan få någon behandling. Som tidigare ambulanssjukvårdare kom jag att tänka på ett fall för många år sedan då en patient av en bekant, fick industriell syrgas från ett svetsaggregat i väntan på oss. Det fungerade alldeles utmärkt, patienten var väl saturerad när vi kom på plats. Jag började då tänka på om det kunde vara något kontroversiellt i att ge industriell syrgas till djur och kontrollerade vad som skiljer medicinsk och industriell syrgas. Det är ingenting som skiljer(!), precis samma tillverkningsprocess, men cylindern (flaskan) för industriell syrgas kan inte garanteras ge den renlighet som krävs för medicinsk syrgas. En livräddningsväska med industriell syrgas är inte kontroversiellt för räddningstjänsterna eftersom den inte får användas på människa. Det var där idén föddes till att ta fram en djurlivräddningsväska som innehåller industriell syrgas samt masker som är avsedda för djur. Vi har nu arbetat fram en livräddningsväska som bygger på en grundmodell med syrgas och syrgasmasker. Den kan för avancerad återupplivning kompletteras med anestesimasker och ventilationsballonger samt ett mindre första hjälpen set för att stoppa större blödningar med mera. Det är vår förhoppning att vår syrgasväska skall få största möjliga spridning inom räddningstjänsten, ambulanssjukvården och djurambulansvården. Den räddar liv! Vår kompletta livräddningsväska innehåller: 1 litersflaska med syrgas (200 bar engångsflaska), lågflödesregulator, 3 syrgasmasker, 5 ventilationsmasker, 3 andningsballonger och ett första hjälpen set. Samtliga masker är återanvändningsbara efter rengöring Frakt tillkommer  Kenneth Kronohage Henrik Nilsson VD RescueSale  Grundare RescueSale      

  • Pris : 9.995,00 kr